DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

Dacă nu ar fi…

Dacă nu ar fi nădejdea

Când e marea-nvolburată,

De n-ar fi Isus la cârmă

N-am ajunge-n port vreodată…

Dacă n-ar fi o speranță

Ca un far în miez de noapte,

Când ți-e inima înfrântă

Ar vibra de-a Sale șoapte?

Dacă nu ar fi iubirea

Ce-a sădit-o El în mine,

Nu aș ști ce-i fericirea

Înălțării din suspine…

Dacă n-ar fi bucuria

Mântuirii din păcate,

N-am avea nicicând trăirea

Unei vieți înmiresmate…

Dacă n-ar fi El cu mine

Orice val m-ar îneca;

Mâna Lui mereu mă ține,

Și-mi dă doar cât pot răbda!

Chiar când simt că-s părăsit,

Ochiul Lui mereu veghează;

Când mi-e duhul obosit,

Inima mi-o ține trează!


Scrie un comentariu

Isus

Isus este cel mai sfânt nume

Din câte-au existat vreodată,

E Soarele dreptăți-n lume,

Ce nu apune niciodată!

Isus – cel mai loial prieten:

Nu te trădează când greşeşti!

Rămâne credincios alături,

Chiar şi atunci când te-ndoieşti!

Isus este cel mai bun medic

Din câţi au existat vreodat’,

La glasul Lui atotputernic

Doar c-un cuvânt eşti vindecat!

Isus – susurul blând şi dulce

În rugăciune aşteptat,

Izvor de pace şi iubire

Pentru oricine-i însetat.

Isus – iubire nesfârşită

Pentru oricare păcătos…

În El ţi-e viaţa împlinită

Şi traiu-ţi este cu folos!

Isus e Calea şi-Adevărul,

E drumul către veşnicii,

În el e toată plinătatea

Și nesfârşite bucurii!

Isus e Alfa şi Omega,

E Cel ce-a fost, este, va fi,

În El e viaţa şi mişcarea

De-aici şi până-n veşnicii!


2 comentarii

Preţul suprem…

 

De vrei să te-asemeni cu Isus

În vorbă, în umblet, în trai,

Jertfirea e preţul sfinţirii,

Un test se cere să dai!

Când ura mocneşte în suflet,

Nu poţi s-o alungi doar c-un semn…

De vrei să iubeşti ca şi Isus,

Iertarea e preţul suprem!

De vrei să renunţi la mândrie,

De ea să nu fii condus,

Cu preţul jertfirii de sine

O luptă avea-vei de dus!

Şi dacă ades lăcomia

Te-atrage cu poftele ei,

În rugă primi-vei tăria

Să birui ispitele ei!

Când vine adesea mânia

Şi pacea din suflet ţi-o ia,

Aminteşte-ţi că Împărăţia

E-a celui ce ştie-a răbda!

Când bate la geam gelozia

Priveşte la dragostea Sa.

Doar El poate frânge robia

Şi pacea ţi-o poate reda!

De vrei să te-asemeni cu Isus,

Viaţa să-ţi fie cu har,

Acceptă jertfirea supremă

Adusă de El pe Calvar!


Scrie un comentariu

Vine Isus!

 

Iată, vine, vine Isus!

Blând, supus şi iubitor…

Dinapoi şi dinainte-I

Cântă gloatele în cor!

Vine Isus fără fală

Ci de-un măgăruş slujit,

Dar intrarea triumfală

Va fi-n slavă, negreşit…

Iar când va veni în glorii

Oare câţi Îi vor cânta?

Vom simţi atunci fiorii

Bucuriei de-a-L vedea?

S-or aşterne-atunci veşminte,

Omul vechi de-i dezbrăcat;

Le-om schimba cu haine sfinte

Ce nu se-nvechesc vreodat’

Iată, vine, vine Isus!

De mărire-nconjurat…

Răsplătirile-s aduse

Celor ce L-au aşteptat!