DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

Când ești copil de Dumnezeu…

Când ești copil de Dumnezeu

Curată-ți este viața

Și-al rugăciunii ceas, mereu,

Îți luminează fața!

Atunci blândețea-ți e veșmânt

Și bunătatea – armă,

Credincioșia – rodul sfânt

Ce înflorește-n taină…

Când ești copil de Dumnezeu

Ai pace și iubire,

În inimă tu porți mereu

Cântări din nemurire…

Chiar noaptea cât de neagr-ar fi,

Lumina ta veghează;

Ca un izvor ești în pustiu

Celui ce însetează…

Când ești copil de Dumnezeu

Un psalm e-a ta vorbire,

Iar viața ta e-un curcubeu

De-aici spre nemurire!


Scrie un comentariu

Nu te teme!

Psalm 91

Cel ce stă sub ocrotirea

Celui Preaînalt şi Sfânt

Îşi găseşte-n El menirea

Cât trăieşte pe pământ!

 

Zilnic zice despre Domnul:

El e locul de scăpare!”

El veghează chiar şi somnul,

Scut e-n orice-mprejurare!

 

Chiar o mie-n jur să cadă,

Nu se teme, orice-ar fi,

Zece mii de-ar fi să vadă

La pământ, nu s-ar clinti…

 

Nu te teme nici de ciumă,

De săgeata celui rău,

Casa ta e ocrotită,

El e Domn şi-n cortul tău!

 

Dumnezeu, când porunceşte,

Îngerii îţi vor sluji,

Şi vei şti cât preţuieşte

Viaţa ta în orice zi!

 

Când Îl chemi, El îţi vorbeşte,

Orice pas ţi-l va păzi,

Chiar din laţ te izbăveşte,

Mâna Lui te va umbri!

 

Viaţa-ţi este-mbelşugată

Când iubeşti pe Dumnezeu.

Mântuirea-i garantată,

Fiindcă eşti copilul Său!


Scrie un comentariu

Când Dumnezeu vorbeşte…

 

Când Dumnezeu vorbeşte

Nimic nu-I stă-mpotrivă!

Chiar marea de vuieşte,

La glasu-I, amuţeşte…

Când Domnul Se ridică

Se pun toate-n mişcare

Şi, tremurând de frică

Toate-I dau ascultare!

Când Dumnezeu vorbeşte,

Cel înţelept învaţă.

Şi cine se tocmeşte

Cu El, să-I dea povaţă?

Când Domnul porunceşte

Nimicul ia fiinţă,

Uscatul înverzeşte

Căci totu-i cu putinţă!

Când Dumnezeu vorbeşte

Vrăjmaşii se ascund,

Ce-i falnic se smereşte

Cu faţa la pământ…

Când Domnul intervine

Nimeni nu-I stă în cale:

El schimbă rău-n bine

Şi munţii devin vale…

Când Domnul se arată

Orice genunchi se-ndoaie

Şi-n Faţa Lui, curată,

Stau toate-n adorare!

Când Domnul porunceşte

Nu-i boală fără leac;

Când El tămăduieşte

Eşti vindecat în veac!

Cât Dumnezeu vorbeşte

Ia seama, de trăieşti,

Că harul se sfârşeşte:

Azi să te pocăieşti!

Cât Dumnezeu vorbeşte

Mai este încă har!

Grăbeşte de primeşte

Azi, mântuirea-n dar!


Scrie un comentariu

Onisim

 

Eşti din neam de Dumnezeu:

Traiu-ţi fie o mireasmă,

Credincios planului Său

Chiar de viaţa-ţi pare aspră…

Când iubeşti pe Dumnezeu

Sufletul îţi e curat;

Răstignindu-ţi vechiul eu,

Vasul va fi prelucrat…

Iar de vrei să fii util

Şi-n lucrare devotat

Trebuie să fii umil

Şi-n Scriptură ancorat!

Eşti ales din veşnicii,

Planul Lui e neschimbat!

De-L alegi pe El, să ştii,

Cerul  tu ai câştigat!


2 comentarii

Psalmul 84

Ce plăcute pentru suflet

Sunt locaşurile sfinte!

Inima de dor tânjeşte

După ele, o, Părinte…

Chiar şi pasărea fugară

Poate-aici să-şi afle locul;

Ah, altarele divine

Mai cunosc azi, oare, focul?

Fericit e omul care

Locuieşte-n Casa Ta!

Căci acolo-ntotdeauna

Poate a Te lăuda…

Fericit, sufletul care

Se încrede-n veci în Tine

Căci, şi moartea de-o străbate

Zâmbet naşte din suspine…

Din putere în putere

Biruie prin harul Tău…

Astfel este omu-n care

Locuieşte Dumnezeu!