DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

Dacă simți…

Dacă simți mereu că-n tine

Vântul suflă cu putere

Stai și-așteaptă: Domnul vine

Ca o blândă adiere…

Dacă vezi că gânduri negre

Te hrănesc fără folos

Gândul – luptă-te să-ți fie

Ascultarea de Hristos!

Dacă inima te leagă

De speranțe-nșelătoare,

Domnului acum te roagă

Să-ți trimită dezlegare

Dacă din priviri se stinge

Strălucirea veșniciei,

Domnul, ochii ți-i atinge

Cu-alifia sfințeniei…

Dacă viața ți-e anostă

Și îți pare fără țel,

Te întoarce, regăsește

Calea ce-a trasat-o El

Dacă vrei să ai în toate,

Bucurii fără apus:

Fericirea cea mai sfântă

E-ntâlnirea cu Isus!


Scrie un comentariu

Dacă nu ar fi…

Dacă nu ar fi nădejdea

Când e marea-nvolburată,

De n-ar fi Isus la cârmă

N-am ajunge-n port vreodată…

Dacă n-ar fi o speranță

Ca un far în miez de noapte,

Când ți-e inima înfrântă

Ar vibra de-a Sale șoapte?

Dacă nu ar fi iubirea

Ce-a sădit-o El în mine,

Nu aș ști ce-i fericirea

Înălțării din suspine…

Dacă n-ar fi bucuria

Mântuirii din păcate,

N-am avea nicicând trăirea

Unei vieți înmiresmate…

Dacă n-ar fi El cu mine

Orice val m-ar îneca;

Mâna Lui mereu mă ține,

Și-mi dă doar cât pot răbda!

Chiar când simt că-s părăsit,

Ochiul Lui mereu veghează;

Când mi-e duhul obosit,

Inima mi-o ține trează!


Scrie un comentariu

Învierea

Învierea e o stare:

Ea înseamnă renunțare

La tot ce e pământesc,

Țelul ei fiind ceresc!

Învierea-nseamnă viață,

Învierea e speranță,

Ea-nflorește și-n pustie

Căci primește apă vie…

Învierea e trezire

Din a morții amorțire,

Învierea e sfințire

Și în toate e…Iubire!

Învierea-i umilință,

Învierea-i pocăință,

Fără ea nu-i mântuire

Din cumplita osândire…

Învierea-i șlefuire,

Suferință, dezrobire,

Când Isus ia chip în mine

Tot mai mult semăn cu Sine…

Învierea e Isus,

Și când viața-i la apus;

Noi vom învia cu El,

El e Calea către cer!


Scrie un comentariu

Isus

Isus este cel mai sfânt nume

Din câte-au existat vreodată,

E Soarele dreptăți-n lume,

Ce nu apune niciodată!

Isus – cel mai loial prieten:

Nu te trădează când greşeşti!

Rămâne credincios alături,

Chiar şi atunci când te-ndoieşti!

Isus este cel mai bun medic

Din câţi au existat vreodat’,

La glasul Lui atotputernic

Doar c-un cuvânt eşti vindecat!

Isus – susurul blând şi dulce

În rugăciune aşteptat,

Izvor de pace şi iubire

Pentru oricine-i însetat.

Isus – iubire nesfârşită

Pentru oricare păcătos…

În El ţi-e viaţa împlinită

Şi traiu-ţi este cu folos!

Isus e Calea şi-Adevărul,

E drumul către veşnicii,

În el e toată plinătatea

Și nesfârşite bucurii!

Isus e Alfa şi Omega,

E Cel ce-a fost, este, va fi,

În El e viaţa şi mişcarea

De-aici şi până-n veşnicii!


Scrie un comentariu

Un nume bun

Un nume bun e mai dorit

Decât o mare bogăţie

Şi-a fi iubit şi preţuit

Mai mult decât o-mpărăţie…

Răsplata omului smerit

E bogăţia, slava, viaţa…

Frica de Domnul e un scut

Şi-ţi luminează faţa!

Cel milostiv e răsplătit

Căci dă săracului mâncare,

În viaţ-aceasta, însutit,

Şi cu-ale cerului hambare

Când cei mai mulţi, cu mare-alai,

Îşi trâmbiţează bunătatea,

Cel credincios dă pentru rai:

Nu ştie stânga ce dă dreapta…

Prietenul adevărat

Rămâne şi-n nenorocire,

Ascultă şi când e mustrat,

Slujeşte numai din iubire!

Înţelepciunea-i un izvor

De viaţă, pentru cine-o are…

Cel iscusit în lucrul lui

Răzbeşte-n orice-mprejurare!

Un înţelept e socotit

Cel ce ia seama la mustrare

Şi când, cu sufletul smerit,

E grabnic şi la ascultare

Cuvântul spus la vremea lui

E-un pom de viaţă ce rodeşte,

Iar limba celor înţelepţi

Pe cei zdrobiţi înveseleşte…

Încredinţează soarta ta

În mâna Domnului Cel tare

Şi recunoaşte-L ca Stăpân

Nu doar pe munte, ci şi-n vale!

Cuvântul Sfânt e încercat,

E-o candelă pentru picioare:

Cine-L urmează, neînfricat,

Va merge drept pe-a sa cărare!


Scrie un comentariu

Când ești copil de Dumnezeu…

Când ești copil de Dumnezeu

Curată-ți este viața

Și-al rugăciunii ceas, mereu,

Îți luminează fața!

Atunci blândețea-ți e veșmânt

Și bunătatea – armă,

Credincioșia – rodul sfânt

Ce înflorește-n taină…

Când ești copil de Dumnezeu

Ai pace și iubire,

În inimă tu porți mereu

Cântări din nemurire…

Chiar noaptea cât de neagr-ar fi,

Lumina ta veghează;

Ca un izvor ești în pustiu

Celui ce însetează…

Când ești copil de Dumnezeu

Un psalm e-a ta vorbire,

Iar viața ta e-un curcubeu

De-aici spre nemurire!


Scrie un comentariu

Iarna nu-i o veșnicie

Iarna nu-i o veșnicie:

Primăvara va să vie,

Albul sclipitor de nea

Spune că va fi așa…

Iarna nu-i o veșnicie,

Chiar de-a inghețat sub glie

Tot ce-a fost cândva frumos

Sau avut-a vreun folos…

Iarna nu-i o veșnicie:

Tot ce vezi are-o solie

Ce-ți vestește chiar acum:

Primăvara e pe drum!

Viața nu e o risipă!

Folosește orice clipă

Pentru marea întâlnire,

Să fii gata de răpire…

Viața e un dar ceresc!

Țelul ei nu-i pământesc,

De-i ascunsă-n Dumnezeu

Voia Lui e țelul tău!


Scrie un comentariu

Gloria-i a Domnului!

 

Dumnezeu mult te-a iubit

Și talanți ți-a dăruit,

Tot ce ai e harul Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă ești copilul Lui,

Viața ta-i a Domnului!

Tu răspunde orișicui:

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă Domnul azi lucrează,

În cuptor el te formează,

Multumește-I și să spui:

Gloria-i a Domnului!

 

De vrăjmașul ți-a șoptit:

Nu câștigi când ești cinstit….”

N-asculta de sfatul lui,

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă azi ești lăudat

Pentru ce-ai realizat,

Pleacă-ți fruntea-n Fața Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Chiar de alți-își fac un nume

Peste veacuri să răsune,

Nu lua din slava Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Chiar de ești trădat de frați

Sau lăudat de împărați,

Tu rămâi în voia Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Și la bine, și la greu

Ți-e alături Dumnezeu!

Cântă azi cu toți ai Lui:

Gloria-i a Domnului!


Scrie un comentariu

Va veni o zi…

 

Va veni o zi în care

Vom lăsa acest pământ,

Vom uita lacrimi amare

Şi durerile arzând…

Va veni o primăvară

Cum n-a existat nicicând;

Şi-om uita frigul de-afară

Încălziţi de glasu-I blând…

Va veni o zi când pacea

Ce-o dă lumea va pieri,

Dar trăi-vom unitatea

Sfinţilor în veşnicii!

 

Va veni o Împărăţie

Veşnică, fără apus,

Când domni-va fericirea

Întâlnirii cu Isus…

Va veni o zi cu Soare

Sfânt, etern şi luminos

Şi-om uita orice dogoare,

Fiindcă Soarele-i Hristos!

Va veni o zi în care

Al morţii bold va fi răpus,

Iar în pragul veşniciei

Ne va învia Isus…

Va veni o zi…eşti gata?

Candela ţi-ai pregătit?

Domnul vine! Maranata!

Tot ce-i scris va fi-mplinit…


Scrie un comentariu

Nu te teme!

Psalm 91

Cel ce stă sub ocrotirea

Celui Preaînalt şi Sfânt

Îşi găseşte-n El menirea

Cât trăieşte pe pământ!

 

Zilnic zice despre Domnul:

El e locul de scăpare!”

El veghează chiar şi somnul,

Scut e-n orice-mprejurare!

 

Chiar o mie-n jur să cadă,

Nu se teme, orice-ar fi,

Zece mii de-ar fi să vadă

La pământ, nu s-ar clinti…

 

Nu te teme nici de ciumă,

De săgeata celui rău,

Casa ta e ocrotită,

El e Domn şi-n cortul tău!

 

Dumnezeu, când porunceşte,

Îngerii îţi vor sluji,

Şi vei şti cât preţuieşte

Viaţa ta în orice zi!

 

Când Îl chemi, El îţi vorbeşte,

Orice pas ţi-l va păzi,

Chiar din laţ te izbăveşte,

Mâna Lui te va umbri!

 

Viaţa-ţi este-mbelşugată

Când iubeşti pe Dumnezeu.

Mântuirea-i garantată,

Fiindcă eşti copilul Său!