DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

Toamna vieţii

– acrostih –

Toamna, roadele culege

Omul, e-a naturii lege;

An de an de-a semănat,

Mult belşug e adunat!

Nici simţi-va frigul gheţii,

Aşa este legea vieţii…

Viaţa e un dar ceresc;

Ieri de-am strâns, azi nu tânjesc…

Este pomul meu rodit?

Ţelul e, dar, împlinit!

Iarna va veni oricum

Istovită de lung drum…


Scrie un comentariu

Suntem din neam de Dumnezeu

Suntem din neam de Dumnezeu,

Deci, nu ne-nrudim cu păcatul

Nici nu ne-aliem cu cel rău:

Noi, Tată avem pe-Mpăratul!

Nimic nu avem din cel rău

Căci suntem copiii Luminii,

Născuți suntem din Dumnezeu

Cu prețul suprem al jertfirii…

Noi suntem copii de-Mpărat

Și ceru-l avem moștenire,

Când alții trăiesc în păcat

Sfințirea-i a noastră menire!

Chiar cupa de-ntinde cel rău

Noi bem din al vieții izvor,

Pășunea e verde mereu:

Isus e al nostru Păstor!

Noi suntem din neamul regesc

Nu robi căutând prin gunoi,

Iar armele nu se-nvechesc,

Când luptă alături de noi!

Deci, fiindcă-L avem ca şi Scut,

Nu dăm înapoi, orice-ar fi!

Cununi vom purta-n veşnicii,

Chiar îngerii se vor uimi!


Scrie un comentariu

Dacă simți…

Dacă simți mereu că-n tine

Vântul suflă cu putere

Stai și-așteaptă: Domnul vine

Ca o blândă adiere…

Dacă vezi că gânduri negre

Te hrănesc fără folos

Gândul – luptă-te să-ți fie

Ascultarea de Hristos!

Dacă inima te leagă

De speranțe-nșelătoare,

Domnului acum te roagă

Să-ți trimită dezlegare

Dacă din priviri se stinge

Strălucirea veșniciei,

Domnul, ochii ți-i atinge

Cu-alifia sfințeniei…

Dacă viața ți-e anostă

Și îți pare fără țel,

Te întoarce, regăsește

Calea ce-a trasat-o El

Dacă vrei să ai în toate,

Bucurii fără apus:

Fericirea cea mai sfântă

E-ntâlnirea cu Isus!


Scrie un comentariu

Dacă nu ar fi…

Dacă nu ar fi nădejdea

Când e marea-nvolburată,

De n-ar fi Isus la cârmă

N-am ajunge-n port vreodată…

Dacă n-ar fi o speranță

Ca un far în miez de noapte,

Când ți-e inima înfrântă

Ar vibra de-a Sale șoapte?

Dacă nu ar fi iubirea

Ce-a sădit-o El în mine,

Nu aș ști ce-i fericirea

Înălțării din suspine…

Dacă n-ar fi bucuria

Mântuirii din păcate,

N-am avea nicicând trăirea

Unei vieți înmiresmate…

Dacă n-ar fi El cu mine

Orice val m-ar îneca;

Mâna Lui mereu mă ține,

Și-mi dă doar cât pot răbda!

Chiar când simt că-s părăsit,

Ochiul Lui mereu veghează;

Când mi-e duhul obosit,

Inima mi-o ține trează!


Scrie un comentariu

Învierea

Învierea e o stare:

Ea înseamnă renunțare

La tot ce e pământesc,

Țelul ei fiind ceresc!

Învierea-nseamnă viață,

Învierea e speranță,

Ea-nflorește și-n pustie

Căci primește apă vie…

Învierea e trezire

Din a morții amorțire,

Învierea e sfințire

Și în toate e…Iubire!

Învierea-i umilință,

Învierea-i pocăință,

Fără ea nu-i mântuire

Din cumplita osândire…

Învierea-i șlefuire,

Suferință, dezrobire,

Când Isus ia chip în mine

Tot mai mult semăn cu Sine…

Învierea e Isus,

Și când viața-i la apus;

Noi vom învia cu El,

El e Calea către cer!


Scrie un comentariu

Isus

Isus este cel mai sfânt nume

Din câte-au existat vreodată,

E Soarele dreptăți-n lume,

Ce nu apune niciodată!

Isus – cel mai loial prieten:

Nu te trădează când greşeşti!

Rămâne credincios alături,

Chiar şi atunci când te-ndoieşti!

Isus este cel mai bun medic

Din câţi au existat vreodat’,

La glasul Lui atotputernic

Doar c-un cuvânt eşti vindecat!

Isus – susurul blând şi dulce

În rugăciune aşteptat,

Izvor de pace şi iubire

Pentru oricine-i însetat.

Isus – iubire nesfârşită

Pentru oricare păcătos…

În El ţi-e viaţa împlinită

Şi traiu-ţi este cu folos!

Isus e Calea şi-Adevărul,

E drumul către veşnicii,

În el e toată plinătatea

Și nesfârşite bucurii!

Isus e Alfa şi Omega,

E Cel ce-a fost, este, va fi,

În El e viaţa şi mişcarea

De-aici şi până-n veşnicii!


Scrie un comentariu

Un nume bun

Un nume bun e mai dorit

Decât o mare bogăţie

Şi-a fi iubit şi preţuit

Mai mult decât o-mpărăţie…

Răsplata omului smerit

E bogăţia, slava, viaţa…

Frica de Domnul e un scut

Şi-ţi luminează faţa!

Cel milostiv e răsplătit

Căci dă săracului mâncare,

În viaţ-aceasta, însutit,

Şi cu-ale cerului hambare

Când cei mai mulţi, cu mare-alai,

Îşi trâmbiţează bunătatea,

Cel credincios dă pentru rai:

Nu ştie stânga ce dă dreapta…

Prietenul adevărat

Rămâne şi-n nenorocire,

Ascultă şi când e mustrat,

Slujeşte numai din iubire!

Înţelepciunea-i un izvor

De viaţă, pentru cine-o are…

Cel iscusit în lucrul lui

Răzbeşte-n orice-mprejurare!

Un înţelept e socotit

Cel ce ia seama la mustrare

Şi când, cu sufletul smerit,

E grabnic şi la ascultare

Cuvântul spus la vremea lui

E-un pom de viaţă ce rodeşte,

Iar limba celor înţelepţi

Pe cei zdrobiţi înveseleşte…

Încredinţează soarta ta

În mâna Domnului Cel tare

Şi recunoaşte-L ca Stăpân

Nu doar pe munte, ci şi-n vale!

Cuvântul Sfânt e încercat,

E-o candelă pentru picioare:

Cine-L urmează, neînfricat,

Va merge drept pe-a sa cărare!


Scrie un comentariu

Când ești copil de Dumnezeu…

Când ești copil de Dumnezeu

Curată-ți este viața

Și-al rugăciunii ceas, mereu,

Îți luminează fața!

Atunci blândețea-ți e veșmânt

Și bunătatea – armă,

Credincioșia – rodul sfânt

Ce înflorește-n taină…

Când ești copil de Dumnezeu

Ai pace și iubire,

În inimă tu porți mereu

Cântări din nemurire…

Chiar noaptea cât de neagr-ar fi,

Lumina ta veghează;

Ca un izvor ești în pustiu

Celui ce însetează…

Când ești copil de Dumnezeu

Un psalm e-a ta vorbire,

Iar viața ta e-un curcubeu

De-aici spre nemurire!


Scrie un comentariu

Iarna nu-i o veșnicie

Iarna nu-i o veșnicie:

Primăvara va să vie,

Albul sclipitor de nea

Spune că va fi așa…

Iarna nu-i o veșnicie,

Chiar de-a inghețat sub glie

Tot ce-a fost cândva frumos

Sau avut-a vreun folos…

Iarna nu-i o veșnicie:

Tot ce vezi are-o solie

Ce-ți vestește chiar acum:

Primăvara e pe drum!

Viața nu e o risipă!

Folosește orice clipă

Pentru marea întâlnire,

Să fii gata de răpire…

Viața e un dar ceresc!

Țelul ei nu-i pământesc,

De-i ascunsă-n Dumnezeu

Voia Lui e țelul tău!


Scrie un comentariu

Gloria-i a Domnului!

 

Dumnezeu mult te-a iubit

Și talanți ți-a dăruit,

Tot ce ai e harul Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă ești copilul Lui,

Viața ta-i a Domnului!

Tu răspunde orișicui:

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă Domnul azi lucrează,

În cuptor el te formează,

Multumește-I și să spui:

Gloria-i a Domnului!

 

De vrăjmașul ți-a șoptit:

Nu câștigi când ești cinstit….”

N-asculta de sfatul lui,

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă azi ești lăudat

Pentru ce-ai realizat,

Pleacă-ți fruntea-n Fața Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Chiar de alți-își fac un nume

Peste veacuri să răsune,

Nu lua din slava Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Chiar de ești trădat de frați

Sau lăudat de împărați,

Tu rămâi în voia Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Și la bine, și la greu

Ți-e alături Dumnezeu!

Cântă azi cu toți ai Lui:

Gloria-i a Domnului!