DUCIUC LIDIA


2 comentarii

Cât am lucrat?

Cât am lucrat eu pentru Tine, Doamne?

Ocazii am avut nenumărate…

Dar orb am fost că n-am văzut în ele

Un mijloc de-a zidi-n eternitate…

Cât am căutat eu voia Ta, Părinte?

Când inima mă îndemna la rău,

Prea împietrit-a fost în cele sfinte

Dar s-a sfărmat sub târnăcopul Tău…

Cât ascultat-am voia Ta, Isuse?

Când mă chemai, eu nu eram la post…

Și surd am fost când îmi vorbeai în taină,

Sau prea grăbit să-mi văd de-al vieții rost…

Cât m-am rugat eu pentru alții, oare?

Când doar durerea-mi arde pe altar…

Burdufu-i plin de lacrime amare

Și nimeni nu-i să lege răni cu har…

Cât am luptat eu, oare, lupta bună?

Când unii au lăsat armura jos

Iar alții au primit aici cunună:

Ei au luptat, dar fără de Hristos…

O, iartă-mi jumătatea de măsură

Și-o umple cu uleiul Tău divin!

Un templu sfânt să fie-a mea făptură,

Întreaga-mi viață Ție să Ți-o-nchin!