DUCIUC LIDIA


3 comentarii

Psalmul 1

E ferice omul care

Sfatul Domnului urmează

Şi, pe căile dreptăţii

Viaţa nu şi-o întinează

Legea Lui îi e plăcere,

Calea Lui e-o desfătare;

Sufletul, prin ea primeşte

Sevi de har şi îndurare

Ca şi-un pom pe-al apei mal

Prin rodire se jertfeşte;

Chiar şi-n vifor e loial

Căci, ce-a început, sfîrşeşte…

Pomul fără rod, tomnatic,

Dezrădăcinat de patimi,

Crunt va fi trecut prin foc

Mistuindu-se pe loc!

Pleava va pieri-n cuptor

De-a mâniei Lui suflare;

Ca un fum se va topi

Şi, pe veci, va fi-n uitare…