DUCIUC LIDIA


2 comentarii

Schimbare sau ce s-ar fi întâmplat dacă…

Orice schimbare presupune renunţarea la ceva ( nefolositor, de obicei) şi orientarea spre altceva, ceva nou, util şi chiar vital.
Schimbarea TOTALĂ a avut loc la cruce, prin intermediul Domnului Isus….şi, fără o schimbare radicală, nu există mântuire…
Căci, dacă Domnul Isus nu ar fi lăsat cerul, noi eram încă morţi în greşelile noastre; dacă ar fi renunţat să moară pentru noi, ştiind dinainte că paharul e prea amar, moartea nu ar mai fi fost biruită. Iar dacă Dumnezeu nu L-ar fi înviat, veşnicia noastră ar fi fost “întunericul de afară”, acolo unde este “plânsul şi scrâşnirea dinţilor”.
Dar Biblia ne spune altceva: Domnul Isus a coborât de bunăvoie la noi, păcătoşii şi, dezbrăcat de slava cerească, S-a născut într-o iesle umilă, tocmai pentru ca felul nostru deşert de vieţuire să fie schimbat într-o mireasmă plăcută…
Jertfa supremă a Domnului Isus a schimbat veşnicia tâlharului de pe cruce într-o clipă…. ea schimbă şi va schimba multe vieţi, încă…
Cu toate acestea, tot atât de multe vieţi nu vor fi schimbate, poate, niciodată…
De ce? Pentru că noi, cei care am beneficiat de iertarea necondiţionată, nu vrem să spunem şi altora despre viaţa nouă în Hristos…..despre credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna…..
Dureros de trist….
Şi totuşi, trecând peste pesimismul usturător şi încercând să-l transform în roade dătătoare de viaţă, găsesc refugiu şi răspuns, totodată, în versurile poetului Simion Cubolta:

“De n-ar fi înviat Cristos,
Zadarnic-ar fi fost credinţa,
şi omul, pururi păcătos
Îngemănat cu suferinţa […]

Dar Domnul a-nviat din morţi
Şi-a arătat că învierea
Ce-a sfărâmat închise porţi,
E semnul vieţii si puterea
Ce-aduce lumii mângâierea…”

Aşadar, să nu uităm: SCHIMBAREA va avea loc dacă minunea învierii prinde contur şi în inimile noastre!