DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

Când ești copil de Dumnezeu…

Când ești copil de Dumnezeu

Curată-ți este viața

Și-al rugăciunii ceas, mereu,

Îți luminează fața!

Atunci blândețea-ți e veșmânt

Și bunătatea – armă,

Credincioșia – rodul sfânt

Ce înflorește-n taină…

Când ești copil de Dumnezeu

Ai pace și iubire,

În inimă tu porți mereu

Cântări din nemurire…

Chiar noaptea cât de neagr-ar fi,

Lumina ta veghează;

Ca un izvor ești în pustiu

Celui ce însetează…

Când ești copil de Dumnezeu

Un psalm e-a ta vorbire,

Iar viața ta e-un curcubeu

De-aici spre nemurire!


Scrie un comentariu

Iarna nu-i o veșnicie

Iarna nu-i o veșnicie:

Primăvara va să vie,

Albul sclipitor de nea

Spune că va fi așa…

Iarna nu-i o veșnicie,

Chiar de-a inghețat sub glie

Tot ce-a fost cândva frumos

Sau avut-a vreun folos…

Iarna nu-i o veșnicie:

Tot ce vezi are-o solie

Ce-ți vestește chiar acum:

Primăvara e pe drum!

Viața nu e o risipă!

Folosește orice clipă

Pentru marea întâlnire,

Să fii gata de răpire…

Viața e un dar ceresc!

Țelul ei nu-i pământesc,

De-i ascunsă-n Dumnezeu

Voia Lui e țelul tău!


Scrie un comentariu

Gloria-i a Domnului!

 

Dumnezeu mult te-a iubit

Și talanți ți-a dăruit,

Tot ce ai e harul Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă ești copilul Lui,

Viața ta-i a Domnului!

Tu răspunde orișicui:

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă Domnul azi lucrează,

În cuptor el te formează,

Multumește-I și să spui:

Gloria-i a Domnului!

 

De vrăjmașul ți-a șoptit:

Nu câștigi când ești cinstit….”

N-asculta de sfatul lui,

Gloria-i a Domnului!

 

Dacă azi ești lăudat

Pentru ce-ai realizat,

Pleacă-ți fruntea-n Fața Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Chiar de alți-își fac un nume

Peste veacuri să răsune,

Nu lua din slava Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Chiar de ești trădat de frați

Sau lăudat de împărați,

Tu rămâi în voia Lui:

Gloria-i a Domnului!

 

Și la bine, și la greu

Ți-e alături Dumnezeu!

Cântă azi cu toți ai Lui:

Gloria-i a Domnului!


Scrie un comentariu

Va veni o zi…

 

Va veni o zi în care

Vom lăsa acest pământ,

Vom uita lacrimi amare

Şi durerile arzând…

Va veni o primăvară

Cum n-a existat nicicând;

Şi-om uita frigul de-afară

Încălziţi de glasu-I blând…

Va veni o zi când pacea

Ce-o dă lumea va pieri,

Dar trăi-vom unitatea

Sfinţilor în veşnicii!

 

Va veni o Împărăţie

Veşnică, fără apus,

Când domni-va fericirea

Întâlnirii cu Isus…

Va veni o zi cu Soare

Sfânt, etern şi luminos

Şi-om uita orice dogoare,

Fiindcă Soarele-i Hristos!

Va veni o zi în care

Al morţii bold va fi răpus,

Iar în pragul veşniciei

Ne va învia Isus…

Va veni o zi…eşti gata?

Candela ţi-ai pregătit?

Domnul vine! Maranata!

Tot ce-i scris va fi-mplinit…


Scrie un comentariu

Nu te teme!

Psalm 91

Cel ce stă sub ocrotirea

Celui Preaînalt şi Sfânt

Îşi găseşte-n El menirea

Cât trăieşte pe pământ!

 

Zilnic zice despre Domnul:

El e locul de scăpare!”

El veghează chiar şi somnul,

Scut e-n orice-mprejurare!

 

Chiar o mie-n jur să cadă,

Nu se teme, orice-ar fi,

Zece mii de-ar fi să vadă

La pământ, nu s-ar clinti…

 

Nu te teme nici de ciumă,

De săgeata celui rău,

Casa ta e ocrotită,

El e Domn şi-n cortul tău!

 

Dumnezeu, când porunceşte,

Îngerii îţi vor sluji,

Şi vei şti cât preţuieşte

Viaţa ta în orice zi!

 

Când Îl chemi, El îţi vorbeşte,

Orice pas ţi-l va păzi,

Chiar din laţ te izbăveşte,

Mâna Lui te va umbri!

 

Viaţa-ţi este-mbelşugată

Când iubeşti pe Dumnezeu.

Mântuirea-i garantată,

Fiindcă eşti copilul Său!


2 comentarii

Preţul suprem…

 

De vrei să te-asemeni cu Isus

În vorbă, în umblet, în trai,

Jertfirea e preţul sfinţirii,

Un test se cere să dai!

Când ura mocneşte în suflet,

Nu poţi s-o alungi doar c-un semn…

De vrei să iubeşti ca şi Isus,

Iertarea e preţul suprem!

De vrei să renunţi la mândrie,

De ea să nu fii condus,

Cu preţul jertfirii de sine

O luptă avea-vei de dus!

Şi dacă ades lăcomia

Te-atrage cu poftele ei,

În rugă primi-vei tăria

Să birui ispitele ei!

Când vine adesea mânia

Şi pacea din suflet ţi-o ia,

Aminteşte-ţi că Împărăţia

E-a celui ce ştie-a răbda!

Când bate la geam gelozia

Priveşte la dragostea Sa.

Doar El poate frânge robia

Şi pacea ţi-o poate reda!

De vrei să te-asemeni cu Isus,

Viaţa să-ţi fie cu har,

Acceptă jertfirea supremă

Adusă de El pe Calvar!


Scrie un comentariu

Când Dumnezeu vorbeşte…

 

Când Dumnezeu vorbeşte

Nimic nu-I stă-mpotrivă!

Chiar marea de vuieşte,

La glasu-I, amuţeşte…

Când Domnul Se ridică

Se pun toate-n mişcare

Şi, tremurând de frică

Toate-I dau ascultare!

Când Dumnezeu vorbeşte,

Cel înţelept învaţă.

Şi cine se tocmeşte

Cu El, să-I dea povaţă?

Când Domnul porunceşte

Nimicul ia fiinţă,

Uscatul înverzeşte

Căci totu-i cu putinţă!

Când Dumnezeu vorbeşte

Vrăjmaşii se ascund,

Ce-i falnic se smereşte

Cu faţa la pământ…

Când Domnul intervine

Nimeni nu-I stă în cale:

El schimbă rău-n bine

Şi munţii devin vale…

Când Domnul se arată

Orice genunchi se-ndoaie

Şi-n Faţa Lui, curată,

Stau toate-n adorare!

Când Domnul porunceşte

Nu-i boală fără leac;

Când El tămăduieşte

Eşti vindecat în veac!

Cât Dumnezeu vorbeşte

Ia seama, de trăieşti,

Că harul se sfârşeşte:

Azi să te pocăieşti!

Cât Dumnezeu vorbeşte

Mai este încă har!

Grăbeşte de primeşte

Azi, mântuirea-n dar!


Scrie un comentariu

Onisim

 

Eşti din neam de Dumnezeu:

Traiu-ţi fie o mireasmă,

Credincios planului Său

Chiar de viaţa-ţi pare aspră…

Când iubeşti pe Dumnezeu

Sufletul îţi e curat;

Răstignindu-ţi vechiul eu,

Vasul va fi prelucrat…

Iar de vrei să fii util

Şi-n lucrare devotat

Trebuie să fii umil

Şi-n Scriptură ancorat!

Eşti ales din veşnicii,

Planul Lui e neschimbat!

De-L alegi pe El, să ştii,

Cerul  tu ai câştigat!


Un comentariu

Școala suferinței

Suferință – școală sfântă

Dătătoare de viață,

Când speranța ți-e înfrântă

Să te-ncrezi în El, te-nvață

Ca și Iov prin încercare

Dacă treci, nu murmura!

Căci, spre binecuvântare

Este suferința ta!

Tot ce ai e darul Lui

Ce-l primești pentru o vreme;

De-l ia, îți dă harul Lui:

Crede-n El și nu te teme!

Nu te-ncrede-atunci în gloată

Sau prieteni de o zi;

Singur Domnul, niciodată

Nu te va dezamăgi!

Iov avea doar trei, și totuși

Nu i-au fost de ajutor!

Al credinței scut, în toate

E mereu folositor!

Domnul, azi te pedepsește

Și te-ncearcă în cuptor

Fiindcă prea mult te iubește,

Nu te vrea nepăsător!

Mulțumește-i dinainte

Pentru încercarea grea,

Căci mâine, în stele sfinte

Lacrimile s-or schimba…

Iar povara greu de dus

Transforma-se-va-n comoară

Pregătită de Isus,

S-o primești în fapt de seară…

Crede dar, pe-al vieții drum

Nicidecum nu Te-a uitat!

Pietrele-ntâlnite-n drum

Vor fi mâine al tău palat!


Scrie un comentariu

Vine Isus!

 

Iată, vine, vine Isus!

Blând, supus şi iubitor…

Dinapoi şi dinainte-I

Cântă gloatele în cor!

Vine Isus fără fală

Ci de-un măgăruş slujit,

Dar intrarea triumfală

Va fi-n slavă, negreşit…

Iar când va veni în glorii

Oare câţi Îi vor cânta?

Vom simţi atunci fiorii

Bucuriei de-a-L vedea?

S-or aşterne-atunci veşminte,

Omul vechi de-i dezbrăcat;

Le-om schimba cu haine sfinte

Ce nu se-nvechesc vreodat’

Iată, vine, vine Isus!

De mărire-nconjurat…

Răsplătirile-s aduse

Celor ce L-au aşteptat!