DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

Am obosit…

Am obosit purtând poveri de-ngrijorare,

S-a ofilit speranța în glastra prăfuită;

Udat-a fost mereu de lacrime amare

Tot așteptând din cer o ploaie nesfârșită…

Când vei privi spre mine cu ochi de îndurare?

Când îmbrăca-voi iarăși straie de sărbătoare?

Mi-s gândurile-ncinse de sute de-ntrebări,

Mi-e inima prea plină de glasuri și chemări…

Când vei lua povara de pe al meu grumaz?

Se va usca vreodată lacrima pe obraz?

Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită

Ci dai celui smerit putere înzecită!

Mai toarnă azi ulei pe rănile ce dor,

Cu mantia iubirii cerești să mă-nfășor;

Suflarea gurii Tale să fie-al meu sărut,

Atingerea divină s-o am ca pe un scut…

Te-aștept din zori de zi să vii cu un răspuns,

Ca-n tot ce va veni să fiu în Tine-ascuns…

Aștept și-acum sperând că ruga nu-i în van:

Să-mi lumineze fața surâsu-Ți diafan!

Reclame


Scrie un comentariu

Femeia cinstită

 

Femeia cinstită e mărgăritarul,

Comoara ascunsă, de neprețuit;

Prețul plătit pentru ea este harul

Domnul îl dă celui ce e smerit…

 

Cine-o găsește a-ntâlnit fericirea,

Viața-i va fi o cântare cu har.

Numai așa va cunoaște iubirea,

Inima lui i-o va da ca pe-un dar

 

Ea pentru el cu mult drag ostenește

Și-i face bine în oricare zi;

Când se ivește, chiar soarele pălește,

Podoaba plăcută chiar cinstea-i va fi…

Buzele ei vor rosti-nțelepciunea,

Mâinile ei vor lucra cu folos,

Glasu-i mereu va-mpleti rugăciunea

Cu lauda spre ceruri, în zbor maiestuos…

 

Ca o lumină va fi-n întuneric

Mâna de-ntinde spre cei necăjiți;

Candela ei luminează feeric

Drumul acelor ce sunt obosiți.

 

Fii-o cinstesc și-o numesc fericită,

Ea-i ca un înger veghindu-i mereu…

Iar pentru soț e o viță rodită

Zidindu-și casa pentru Dumnezeu!

 

Femeia cinstită va fi lăudată,

Răsplata-i va fi rodul mâinilor ei,

Pe cap va așterne, prin viața-i curată

Cunună de cinste bărbatului ei!


2 comentarii

A mai trecut un an…

A mai trecut un an…

Ce am lăsat în vale?

Când spinii au durut

Am presărat petale?

Am alinat dureri

În loc a le strivi?

Căci ziua cea de ieri

N-o vei mai întâlni…

Am binecuvântat

Pe cel ce ne-a lovit

Sau fost-am mâniat

De tot ce am primit?

Am semănat Cuvântul

În inima flămândă?

Udatu-l-am cu lacrimi

Spre-a nu fi de osândă?

A mai trecut un an…

Cum am trecut prin el?

Am alergat în van

Sau am avut un țel?

A mai trecut un an

Și-n filele ce-așteaptă

Noi scriem rând cu rând

Cartea, faptă cu faptă…

A mai trecut un an…

Viața se tot scurtează;

Ce n-ai făcut la timp

Nu se recuperează!

A mai trecut un an

Și cartea se va-nchide…

Iar veșnicia ta

De tine va depinde!


2 comentarii

Cât am lucrat?

Cât am lucrat eu pentru Tine, Doamne?

Ocazii am avut nenumărate…

Dar orb am fost că n-am văzut în ele

Un mijloc de-a zidi-n eternitate…

Cât am căutat eu voia Ta, Părinte?

Când inima mă îndemna la rău,

Prea împietrit-a fost în cele sfinte

Dar s-a sfărmat sub târnăcopul Tău…

Cât ascultat-am voia Ta, Isuse?

Când mă chemai, eu nu eram la post…

Și surd am fost când îmi vorbeai în taină,

Sau prea grăbit să-mi văd de-al vieții rost…

Cât m-am rugat eu pentru alții, oare?

Când doar durerea-mi arde pe altar…

Burdufu-i plin de lacrime amare

Și nimeni nu-i să lege răni cu har…

Cât am luptat eu, oare, lupta bună?

Când unii au lăsat armura jos

Iar alții au primit aici cunună:

Ei au luptat, dar fără de Hristos…

O, iartă-mi jumătatea de măsură

Și-o umple cu uleiul Tău divin!

Un templu sfânt să fie-a mea făptură,

Întreaga-mi viață Ție să Ți-o-nchin!


Scrie un comentariu

O, țara mea…

O, țara mea iubită,

Aș vrea, tot fericită

Să fie soarta ta,

De rău să poți scăpa…

Și-aș vrea să fii rodită,

De Domnul ocrotită,

Și-o viață împlinită

În tin´ să pot avea!

Căci multa fericire

Și dragostea de bine,

Le pot avea în tine

De pace vei avea…

O, dac-ai ști la vreme

Că El te cercetează,

Când noaptea se așterne

Ai fi mereu tot trează…

Trezește-te, e timpul

S-arunci idolatria,

Și cere-I, cu grăbire,

Să-ți spele murdăria!

Căci va veni o vreme

Când vei striga zadarnic,

Zadarnic tu vei plânge,

Te vei căi amarnic!

Nu va mai fi-ndurare,

Căci harul se va stinge

Mai este azi iertare,

Te-ntoarce-acum și plânge!


Scrie un comentariu

Copilului meu…

fetiței mele, Rahela

Prin ce miracol ai luat ființă

Și-ai fost țesut în chip dumnezeiesc?

Te-ai întrupat, mister, din neființă,

Din neștiute lumi ce se urzesc…

Ai fost trimis să reînvii speranța

În Dumnezeu, din `naltul cerului,

Când taina vieții a învins știința

Te-ai plămădit din veșnicia Lui!

În Cartea Vieții zilele-ți sunt scrise

Mai înainte de-a fi fost creat;

Copilul meu, ce bucurii nespuse

Că-n palma Sfântă numele-i săpat!

Azi ne aduci surâsul în privire,

Ne-nseninezi când ceru-i înnorat,

Ești darul sfânt și așteptat de zile,

Tu ești cadoul binecuvântat!

Dar anii trec, și alți vor trece încă,

Mireasmă sfântă tu mereu să fii,

În orice zi să ai trăire sfântă :

E cea mai mare dintre bucurii!

Lumina ta s-o porți mereu voioasă,

Cuvântul Sfânt să-ți fie scut în greu,

Pe vreme bună sau pe zi ploioasă

Să-ți amintești că ești din Dumnezeu!


Scrie un comentariu

Isus, Prunc și Rege

Isus S-a născut

Odată, demult…

Azi nu mai e prunc,

Ci Rege preasfânt!

Nu ieslea-i divină

Ci pruncul e sfânt,

Azi, darul de smirnă

E plin de pământ…

Mai e rugăciunea

Tămâie spre cer?

Vai, aurul zace

Uitat în ungher!

Isus n-a rămas

Un prunc, cum vrem mulți…

El astăzi e Rege

Și vrea să-L asculți!

În inima ta

Ce chip a luat?

Să crească în ea

Oare L-ai lăsat?

De-i încă un prunc

Neajutorat,

Primeşte-L cu lacrimi

Spre-a fi Împărat!

Hristos a-mbrăcat

Veșminte smerite

Și-a fost înălțat

În slăvi strălucite!

Cei mulți azi Îl caută

La iesle, o zi…

La cruce nu-i nimeni

Cu El a muri…

Isus azi te-așteaptă

La cruce să vii:

Mai urcă o treaptă,

Cu El să învii!