DUCIUC LIDIA


Scrie un comentariu

În linişte…

În linişte e mântuirea;

Cu pace a venit Isus,

Ca să salveze omenirea

A părăsit slava de sus…

În taină are loc schimbarea,

Ştergând trecutul păcătos;

În inimă de-i transformarea

Devii urmaşul lui Hristos!

În umilinţă-i pocăinţa,

Când recunoşti al tău păcat,

Isus ţi-a înnoit fiinţa

Şi-n Cartea Sa a scris: iertat!

În cămăruţă-i rugăciunea,

Atunci primeşti puteri de sus

Să vezi cu ochii tăi minunea

Şi izbăvirea, prin Isus!

Şi prin răbdare treci ispita,

De-n viaţa ta ia chip Isus,

Iar gândul, neîncetat să fie

Rob ascultării de Hristos…

În dragoste de-ţi e slujirea,

Argint ales e viaţa ta;

Isus ţi-a scris de mult trăirea

Cu sânge sfânt, la Golgota…

Şi într-o clipă e răpirea

Când, transformaţi de Duhul Sfânt,

În trup primi-vom înnoirea,

Ca să zburăm de pe pământ!


Scrie un comentariu

O stea în coroana Sa…

Odată, am fost

Un spin în coroana grea,

O rană ce sângera

În inima Sa…

Dar, deși L-au rănit,

Spinii s-au mistuit,

De iubirea ce ardea

În inima Sa…

Iar cu cât L-a durut

Trădarea din viața mea,

Cu atât creștea

Iubirea în inima Sa…

Deși spinii păcatului

Prea adânc L-au rănit,

El, totuși, m-a iubit

Ca pe-un fiu m-a primit…

Când L-am întâlnit

Era bătut și pălmuit,

Căci, să fiu, dorea

O stea în coroana Sa…

Dar, de când iubirea Sa

Luminează viața mea

Să fiu, aș vrea

O stea în coroana Sa!


Scrie un comentariu

Credinţa

Credinţă: cuvânt măreţ,

Ce mărgăritar de preţ!

Vede lucruri nevăzute,

Trăind stări nemaiştiute!

Dacă crezi şi te smereşti

Vei vedea minuni cereşti;

Îngerii îţi vor sluji

Şi-orice rău vei birui!

Dacă crezi, poţi fi salvat

De osândă şi păcat;

Sufletul ţi-e mântuit

Când la cruce ai venit!

Dacă crezi că Dumnezeu

Este astăzi Tatăl tău,

Cere-I azi puterea Sa:

Cu Duh Sfânt te va-mbrăca!

De va fi credinţa ta

Doar cât bobul, nu uita:

Munţii din loc vei muta

De-i aceasta voia Sa…

Dacă crezi, nu te-ndoi,

Orice pas ţi-l va păzi;

Chiar prin ape de-ai să treci,

Cu Isus n-ai să te-neci!

Dacă crezi, nu dispera!

Domnu-şi face partea Sa;

Lui te roagă zi de zi

Şi putere vei primi!

Dacă crezi…e-adevărat:

Ești chiar fiu de Împărat!

Cerul va fi casa ta:

Vei trăi de-a pururea!


Scrie un comentariu

Cântă, inimă…

Cântă, inimă, cu viață,

Imn de slavă Celui Sfânt;

Cântă-I Lui de dimineață,

‘Nalță al speranței cânt…

Cântă, inimă, căci pacea

De la El o vei primi!

Jugul fricii când desface

Ai puterea de-a iubi…

Cântă, căci de-a Lui iubire

E condusă viața mea;

Pe pământ și-n nemurire,

Căci aceasta-i partea ta…

Cântă, lasă-ngrijorarea

Azi, la crucea din Calvar:

Aici afli alinarea

Și primești har după har…

Cântă, inimă, nu plânge,

Chiar zdrobită, nu uita:

Ești albită în Sfânt sânge;

Cântă, azi, de Golgota…


Scrie un comentariu

Ești al Meu

De Duciuc Rebeca

              Am coborât pe pământ

              Deși sunt Dumnezeu,

               Având în minte acest gând:

              ,,Ești al Meu!”

              Oamenii M-au hulit,

              Scuipând în obrazul Meu.

              Dar Eu M-am gândit:

              ,,Ești al Meu!”

              Pe-o cruce am fost răstignit,

              Nimeni cu drag nu M-a privit.

              Dar Eu sunt Dumnezeu.

              Așa că ești al Meu.

              Și, dacă ești scos din genune,

              Salvat fiind de Dumnezeu,

              La Poarta Cerului El îți va spune :

              ,,Ești al Meu!”


Un comentariu

Inima, tron şi iesle

Ai coborât din slăvi divine

Isus iubit, de dragul meu,

Ai părăsit a Ta splendoare

Căci mă doreai în Empireu…


Iubirea Ta e fără margini,

Oricât am vrea să-Ți răsplătim….

Nu avem daruri ca și magii

Dar inima Ți-o dăruim!


Cu pacea Ta azi o inundă,

Un sfânt locaș din ea să faci,

Cobori în ea, e-a noastră rugă,

Un tron, în ea, să ai în veci!

Şi vom putea aduce vestea

Că Te-ai născut umil, sărac

Şi pentru cei ce n-au speranţă,

Ca să-i salvezi, Isus, în veac!


Scrie un comentariu

E o minune!

E o minune, o promisiune

Ce s-a-ntrupat din veşnicii;

Azi cred cu tărie a Lui solie:

Domnul ce-a zis, a împlinit!

El este Stânca, este viaţa,

În El schimbare n-a fost nicicând!

Azi, înaintea-I îmi plec şi faţa

Şi inima de cânt vibrând…

De mulţumire, un cânt I-aduc azi,

E cântul celor răscumpăraţi;

Nu-i o-ntâmplare a Sa lucrare,

Căci, mai presus e de împăraţi!

Pân` la sfârșit va fi Același

Și-n orice clipă simt harul Său,

Din biruință în biruință,

Mereu mă poartă în carul Său!


Scrie un comentariu

Dragostea lui Dumnezeu

O, dragoste-a lui Dumnezeu,

De n-ai fi tu, n-aş fi nici eu!

Tu mă ridici când sunt căzut

Şi eşti cu mine ca un scut!

O, dragoste de nepătruns!

Când mă conduci, îmi eşti de-ajuns…

Mă urci pe culmi de neatins,

Cu Tine sunt de neînvins!

O, dragoste din infinit,

De Tin’ când sunt însufleţit

Păşesc prin spini, cântând cu har,

Eşti cel mai scump mărgăritar!

De dragostea-Ţi să cânt mereu

Aş vrea, căci e din Dumnezeu;

Fără iubire-aş fi doar lut,

De Ea condus, nu sunt pierdut!


Scrie un comentariu

Lângă Domnul

Lângă Domnul să rămân

Veşnic, ruga-mi este;

Voii Lui să mă supun

Şi-n văi, şi pe creste…

Lângă Domnul, şi-n pustie

E nespus de bine:

Glasul Lui îmi e solie,

Mâna Sa mă ţine…

Lângă El când stau şi-ascult,

Orice clipă-i sfântă

Şi m-asemăn Lui mai mult

Când m-adăp din Stâncă…

Doar condus de farul Său

Pot să trec prin noapte:

Eu – un rob, El – Dumnezeu,

Ceru-l simt aproape…

Lângă El, în orice vreme

Viaţa e senină,

Nu-i nimic să ne dezlege,

Dragostea-i deplină!

Lângă El, o veşnicie,

Vom cânta-n mărire,

În cerească bucurie

Despre-a Lui Iubire!


Scrie un comentariu

La început…

La-nceput a fost Cuvântul,

Iar Cuvântu-i Dumnezeu

Care a creat pământul

Şi-orice om cu rolul său

La-nceput a fost Iubirea,

Căci Iubirea-i Dumnezeu

Ce ne-nvăluie trăirea

Şi-orice pas cu harul Său…

La-nceput a fost o Carte

Şi un preţ de izbăvire,

Când s-a scris, filă cu filă,

Planul Lui de mântuire.

Domnul este Împăratul,

Tot ce face, prinde viaţă,

Paşii Lui varsă belşugul,

Glasul Lui dă iar speranţă…

Dumnezeu e Domn al păcii

Sus în cer şi pe pământ,

Şi ne vrea fii ai Luminii,

Cârmuiţi de Duhul Sfânt

La-nceput a fost Cuvântul

Ce-a creat totul frumos,

Să păstrăm curat veşmântul

Plinătăţii lui Hristos!

El e Alfa şi Omega,

Cel ce vine negreşit;

Când se va arăta-n mărire

Toate vor avea sfârşit…

La-nceput…acum e ceasul

Spre final, toate-au un timp,

Dumnezeu încă aşteaptă

Să purtăm al păcii nimb!

Când se va deschide Cartea,

Oare-n ea te vei găsi?

Vino azi să-Ţi schimbe soarta,

Vino spre-a te pocăi!